Historia

1911 fick Huskvarna stadsrättigheter. Samma år bildades Huskvarna Musiksällskap. Initiativtagare var dåvarande kantorn i Huskvarna Rickard Engström. Det var en ren amatörorkester från början. Både stråkspelare och blåsare rekryterades från Huskvarna med omnejd.

Gradvis övergick orkestern till att bli en symfoniorkester att räkna med. Rickard Engström var en av tillskyndarna till Sveriges Orkestrars Riksförbund (SOR). Huskvarnaorkestern blev en av de första medlemmarna. Senare kom orkestern att ledas av militärmusiker som Norén, Axel Engqvist och Åke Modin. En kort tid var organisten Karl Olof Robertsson ledare.

Någon gång under 1970-talet förändrades orkestern. Från att ha varit symfoniorkester, spelade man nu som stråkorkester. Det blev allt svårare att rekrytera musiker. Ledare för orkestern blev i tur och ordning några ur de egna leden, Lennart Darelid, Kurt Wallback och Olle Wettermark. Efter några besvärliga år avbröts verksamheten och orkestern förklarades vilande.

I början på 1990-talet startades en stråkorkester i Jönköping under ledning av Leif A Jansson. Orkestern tog namnet A Tempo. Man fick överta Huskvarna Musiksällskaps tillgångar i form av en musikskatt och innestående penningmedel.

Förre cellisten i Stockholms filharmoniker Lars-Olof Bergström övertog ledarskapet efter Leif A. Jansson, men efter Bergströms flyttning från Jönköping leds nu orkestern av violinisten Mart Hallek som tidigare spelat i bl.a. Junekvintetten och Jönköpings Sinfonietta. Orkestern framträder nu åter under namnet Huskvarna Musiksällskap.